Showing 1–18 of 20 results

Tủ đông Kangaroo

Kangaroo KANGAROO 256LÍT (KG388C2)
9,490,000 VND 7,090,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo INVERTER 284 LÍT
8,890,000 VND 7,290,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo KANGAROO 354 LÍT (KG668C1)
10,200,000 VND 9,490,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo KANGAROO 372 LÍT (KG566C2)
13,450,000 VND 10,890,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo KANGAROO 235 LÍT (KG235C1)
5,990,000 VND 5,290,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo INVERTER 265 LÍT
6,990,000 VND 6,090,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 328NC2
8,590,000 VND 7,990,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo INVERTER 320 LÍT
7,490,000 VND 6,990,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG168NC1
5,990,000 VND 4,680,000 VND
Ưu đãi
Giá tốt
Kangaroo TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN 230 LÍT
9,490,000 VND 8,390,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo INVERTER 329 LÍT
7,490,000 VND 6,990,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo INVERTER 388 LÍT
8,590,000 VND 8,190,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG398C2
7,380,000 VND
Ưu đãi
Giá tốt
Kangaroo INVERTER 399 LÍT
8,290,000 VND 7,590,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG400IC2
9,990,000 VND 9,290,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo INVERTER 400 LÍT
9,490,000 VND 8,490,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG498C2
8,990,000 VND 7,980,000 VND
Ưu đãi
Giá tốt
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG699C1
13,900,000 VND 11,890,000 VND
Quà Tặng