Lọc

Các bộ lọc đang áp dụng

Showing 1–18 of 29 results

Kangaroo KG298 C2

TỦ LẠNH - TỦ ĐÔNG - TỦ MÁT

Tủ đông Kangaroo 228 lít KG 298C2

7,690,000 VND 6,290,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo KANGAROO 248L (KG308C1)
10,690,000 VND 8,490,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo KANGAROO 256LÍT (KG388C2)
9,490,000 VND 7,090,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo INVERTER 284 LÍT
8,890,000 VND 7,290,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo KANGAROO 354 LÍT (KG668C1)
10,200,000 VND 9,490,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo KANGAROO 372 LÍT (KG566C2)
13,450,000 VND 10,890,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo INVERTER 471 LÍT
15,990,000 VND 12,690,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo INVERTER 490 LÍT
15,490,000 VND 12,690,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo KANGAROO 235 LÍT (KG235C1)
5,990,000 VND 5,290,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo 388 LÍT (KG388VC2)

Tủ đông Kangaroo

Tủ Đông KANGAROO KG388VC2

9,900,000 VND 7,290,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo INVERTER 265 LÍT
6,990,000 VND 6,090,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 328NC2
8,590,000 VND 7,990,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo INVERTER 320 LÍT
7,490,000 VND 6,990,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo 236 LÍT DÀN ĐỒNG
5,990,000 VND 5,790,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo 298 LÍT DÀN ĐỒNG
7,290,000 VND 6,790,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN 230 LÍT
9,490,000 VND 8,390,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo INVERTER 329 LÍT
7,490,000 VND 6,990,000 VND
Quà Tặng
Kangaroo INVERTER 388 LÍT
8,590,000 VND 8,190,000 VND
Quà Tặng